„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Огрени от слънцето
13.03.2022
Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката
23.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Сборник с доклади от научна конференция

Съставители и научни редактори: д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов,  д-р Мария Маринова-Панова, д-р Мария Русева

Художник: Петра Керкенезова

Издателство: Факултет по славянски филологии

София, 2022

ISBN 978-619-7433-62-3

 

Уводни думи

(Не)възможни слънца

Елка Димитрова. Там, където всъщност няма слънце. Апология на метафората

Клео Протохристова. Слънце срещу часовник. Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков

 

Идеологически проекции

Инна Пелева. „Нека винаги да има слънце“ – практики на озаглавяването в НРБ

Огняна Георгиева-Тенева. Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд

Бойко Пенчев. Природа и комунизъм. Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в.

Элеонора Георгиевна Шестакова. „Простое солнце“: мотив солнечного света в переводной болгарской словесности на страницах советского журнала „Иностранная литература“ 70-90-х гг. ХХ века

 

Литературни хронологии

Андриана Спасова. Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

Владимир Игнатов. Средоточие и привлекателност: два хелиоцентрични прочита през Българското възраждане

Николай Чернокожев. Епически слънца – Пенчо Славейков

Татяна Ичевска. Огрени от слънцето (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков)

Венцеслав Шолце. Айнщайн, Златаров, Полянов. Светлинният мотив между науката и литературата в междувоенния период

Ивона Въртелкова. Мотивът за ,,угасналото“ слънце. Три случая: ,,Градът“ И ,,Слънцето е угаснала“ на Николай Райнов. ,,Слънцето угаснало“ на Владимир Полянов

Михаил Неделчев. Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

Мария Русева. Страната на изгряващото слънце: художествени ракурси

Мартин Колев. Свободен като слънцето: линии на бягство в „Крила на свободата“ на Матвей Вълев

Полина Пенкова. „Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков

 

Фолклорни и религиозно-мистични интерпретации

Мария Маринова-Панова. Слънчовата майка в българския песенен и приказен фолклор

Елена Водинчар. Образът на слънцето в представите и вярванията на българите в Бесарабия

Елена Азманова. Иван Грозев по страниците на сп. „Слънце“ и религиозно-мистичните интерпретации на символа в творчеството му

Надежда Цочева. Слънце и светоносност в декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

 

Детски светове

Яница Радева. За какво служи слънцето? Употреби на образа в списание „Пчелица“ на Петко Рачов Славейков и мястото му в списанията наследници от ново и най-ново време

Росица Чернокожева. Слънцето в творчеството на Ран Босилек

Надежда Стоянова. Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“