„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Огрени от слънцето
13.03.2022
Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката
23.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Сборник с доклади от научна конференция

Съставители и научни редактори: д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Маринова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Русева

Художник: Петра Керкенезова

Факултет по славянски филологии

София, 2022

ISBN

 

Предговор

 

Слънцето като литературен образ

Николай Чернокожев. Епически слънца – Пенчо Славейков

Клео Протохристова. Слънце срещу часовник. Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков

 

Слънцето. Идеологически проекции

Инна Пелева. „Нека винаги да има слънце“ – практики на озаглавяването в НРБ

Огняна Георгиева-Тенева. Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд

Элеонора Георгиевна Шестакова. „Простое солнце“: мотив солнечного света в переводной болгарской словесности на страницах советского журнала „Иностранная литература“ 70-90-х гг. ХХ века

 

Слънцето. Междувоенни контексти

Татяна Ичевска. Огрени от слънцето (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков)

Венцеслав Шолце. Айнщайн, Златаров, Полянов. Светлинният мотив между науката и литературата в междувоенния период

Мартин Колев. Свободен като слънцето: линии на бягство в „Крила на свободата“ на Матвей Вълев

Росица Чернокожева. Слънцето в творчеството на Ран Босилек

 

Слънцето. Литература, религия, мистика

Надежда Цочева. Слънце и светоносност в декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

 

Слънцето. Възрожденски озарения

Андриана Спасова. Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

Яница Радева. За какво служи слънцето? Употреби на образа в списание „Пчелица“ на Петко Рачов Славейков и мястото му в списанията наследници от ново и най-ново време

 

Слънцето. Чуждестранни хоризонти

Елена Водинчар. Образът на слънцето в представите и вярванията на българите в Бесарабия

 

Слънцето. Съвременни рефлексии

Полина Пенкова. „Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков