„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Огрени от слънцето
13.03.2022
Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката
23.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

Сборник с доклади от научна конференция

Съставители и научни редактори: д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Маринова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Русева

Художник: Петра Керкенезова

Факултет по славянски филологии

София, 2022

ISBN

 

Предговор

Андриана Спасова. Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

Татяна Ичевска. Огрени от слънцето (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков)

Огняна Георгиева-Тенева. Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд