Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“
30.12.2022
Великата американската железница…
17.07.2023

Уводни думи

В настоящия сборник са включени текстове от проведената на 16 и 17 декември 2021 г. едноименна научна конференция. В изданието някои от рубриките са модифицирани с оглед на проблематиката на материалите. Публикациите са преминали през процес на научно рецензиране и редактиране.

Благодарим на авторите и на рецензентите!

Съставителите