„Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор. Програма

Арапинът и телескопът
18.11.2021
Огрени от слънцето
13.03.2022

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПРОГРАМА

на научна конференция на тема:

 

Над него ден изгрява,

или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор

 16–17. 12. 2021

Линк за достъп: https://meet.google.com/zar-dsmo-ztc

 

 

16.12.2021

9:00 – 9:15. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии

 

Слънцето като литературен образ

Модератор: Надежда Стоянова

9:15 – 9:30. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“). Епически слънца

9:30 – 9:45. Елка Димитрова (Институт за литература – БАН). Там, където всъщност няма слънце. Апология на метафората

9:45 – 10:00. Михаил Неделчев (Нов български университет). Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

10:00 – 10:15. Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Слънце срещу часовник (един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков)

10:15 – 10.45. Дискусия

Почивка

 Слънцето. Идеологически проекции

Модератор: Мария Русева

11:00 – 11:15. Инна Пелева (ПУ „Паисий Хилендарски“). „Нека винаги да има слънце!“ – практики на озаглавяването в НРБ

11:15 – 11:30. Огняна Георгиева-Тенева (Нов български университет). Соларната метафора и обезсмъртяването на идеологическия вожд

11:30 – 11:45. Бойко Пенчев (СУ „Св. Климент Охридски“). Природа и комунизъм. Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в.

11:45 – 12:15. Дискусия

Обедна почивка

 

Слънцето. Междувоенни контексти

Модератор: Мартин Колев

13:00 – 13:15. Миглена Николчина (СУ „Св. Климент Охридски“). Слънцето на лунатичката („Лунатичка“ на Дора Габе)

13:15 – 13:30. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“). Огрени от слънцето (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков)

13:30 – 13:45. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). Айнщайн, Златаров, Полянов. Светлинният мотив между науката и литературата в междувоенния период

13:45 – 14:00. Мартин Колев (СУ „Св. Климент Охридски“). Свободен като слънцето: линии на бягство в „Крила на свободата“ на Матвей Вълев

14:00 – 14:15. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН). Слънцето в творчеството на Ран Босилек

14:15 – 14:45. Дискусия

Почивка

 Слънцето. Литература, религия, мистика

Модератор: Елена Азманова-Рударска

15:00 – 15:15. Йордан Ефтимов (Нов български университет). Слънцето на символистите и сърцето на теософията

15:15 – 15:30. Елена Азманова-Рударска (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Иван Грозев по страниците на сп. „Слънце“ и религиозно-мистичните интерпретации на символа в творчеството му

Почивка

15:45 – 16:00. Мария Огойска (Нов български университет). Под слънцето на Константин Петканов

16:00 – 16:15. Надежда Цочева (ШУ „Епископ Константин Преславски“). Декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

16:15 – 16:30. Владимир Л. Станчев (Канал „Бивалица“, www. slance.eu). Слънчеви отблясъци от Николай Райнов в модернизма на поезията към 1930-те години

16:30 – 17:00. Дискусия

 

 

17.12.2021

Слънцето. Възрожденски озарения

Модератор: Владимир Игнатов

9:00 – 9:15. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски“). „Изгряло е ясно слънце до бял Дунав“, или когато слънцето изгрява от север

9:15 – 9:30. Андриана Спасова-Топурова (Институт за литература – БАН). Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

9:30 – 9:45. Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“). Средоточие и привлекателност: хелиоцентрични прочити през Българското възраждане

Почивка

10:00 – 10:15. Яница Радева (НБ „Св. св. Кирил и Методий“). За какво служи слънцето? Употреби на образа в списание „Пчелица“ на Петко Рачов Славейков и мястото му в списанията наследници от ново и най-ново време

10:15 – 10:30. Гергана Златкова (СУ „Св. Климент Охридски“). Функции на слънцето в баладата „Хаджи Димитър“ на Христо Ботев

10:30 – 11:00. Дискусия

Почивка

 

Слънцето. Фолклорни „шевици“

Модератор: Мария Маринова-Панова

11:15 – 11:30. Елена Водинчар (ИЕФЕМ – БАН). Образът на слънцето в представите и вярванията на българите в Бесарабия

11:30 – 11:45. Мария Маринова-Панова (СУ „Св. Климент Охридски“). Образът на слънчовата майка в българските фолклорни приказки и песни

11:45 – 12:00. Дискусия

Слънцето. Чуждестранни хоризонти

Модератор: Радея Гешева

12:00 – 12:15. Элеонора Шестакова (Украйна). «Простое солнце»: мотив солнечного света в переводной болгарской литературе на страницах журнала «Иностранная литература» 70 – 90-х гг. ХХ века

12:15 – 12:30. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“). Sole o sole: наблюдения върху италианската и българската литература на ХХ век

12:30 – 12:45. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Страната на изгряващото слънце: художествени ракурси

12:45 – 13:00. Дискусия

Обедна почивка

 

Слънцето. Студентски дебюти

Модератор: Мария Русева

14:00 – 14:15. Мартин Лютаков (СУ „Св. Климент Охридски“). Еньовден и магичната сила на слънцето: традиции в село Баня, Разлог

14:15 – 14:30. Ивона Въртелкова (СУ „Св. Климент Охридски“). Угасналото Слънце. Три случая: ,,Градът“ и ,,Слънцето е угаснало“ на Николай Райнов и ,,Слънцето угаснало“ на Владимир Полянов

14:30 – 14:45. Биляна Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски“). Страхът от слънцето в стихотворението „Страх“ на Иван Пейчев

14:45 – 15:00. Виктория Чипова (СУ „Св. Климент Охридски“). Образа на слънцето в митолгията, в паневритмията и философията на Дънов

15:00 – 15:15. Диана Владимирова (СУ „Св. Климент Охридски“). Греещото духовно слънце в човека

15:15 – 15:45. Дискусия

Почивка

 

Слънцето. Съвременни рефлексии

Модератор: Владимир Игнатов

16:00 – 16:15. Марианна Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“). Константин Павлов и Слънцето на живота

16:15 – 16:30. Полина Пенкова (СУ „Св. Климент Охридски“). „Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков

16:30 – 16:45. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“). Светът расте и свети. Образът на Слънцето в лириката на Биньо Иванов за деца

16:45 – 17:00. Дискусия

17:00. Закриване на конференцията.

Организатори

д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Маринова-Панова, д-р Мария Русева

Художник на логото: Петра Керкенезова