Великата американската железница…

Уводни думи
30.12.2022
Леност и скука в българската литература
20.07.2023

[Великата американска железница]

 

            Великата американска железница, или няколко сведения за железницата от Ню-Йорк до С. Франциско, която са смята, и праведно, като едно от най-великите предприятия на нашия век. – „Първо и първо длъжината на тъзи железница е от 1200 левги т.е. шест пъти по-голяма от разстоянието между Марсилия и Париж; а вагоните ѝ са тъй направени, щото който ги види счита най-великолепните и най-богатоукрасените европейски, като жалостни и дебелашки техни подражания. Тъй в сека върволица от кола на тъзи железница намира человек вагони, които имат големи и за отпочивка легла за спание, стаи широки и много хубави, с прекрасни постилки, намира вагон особит за пушание, вагон като трапезария с готварница, вагон за сглаждание, машина за топляние и разхлаждание. Така щото по-богатите американци преминуват една част от годината с пътувание по железницата. И наистина, какво по-приятно от това? Храна добра, легло отпочивателно, изглед на разни места и предмети, отбрано общество, с сичките ония епизоди и чудни приключения, които са случват в тъзи честита страна. Тъзи железница са сматря, както казахми, едно от най-великите предприятия, и праведно; защото за направата ѝ надвиха на ненадвивани до сега смятани препятствия, пресякоха пространни и песъчливи поляни, влязоха в дълбоки и стръмни пещери и възлязоха върху гори от около три хиляди аршина.

С тъзи железница, която свързува Ню-Йорк с градът Св. Франциско, отстоянието от първия до градът Хонолулу, столицата на Сандвическите острови, дето има много търговски писалища, които имат преписки с Ню-Йорк, съкращава са на 17 дни. За забележвание е че в пристанището на градът Хонолулу са спират сичките кораби, които отхождат от едната Суша в другата през Тихия океан. С тъзи железница отива человек вътре в 25 дни от Ню-Йорк в Япония. Най после относително до Европа, разстоянието от Париж и Лондон до бреговете на Великия Океан преминува человек вътре в 15 дни.

Преминуванието от Ню-Йорк до Св. Франциско става в 6 дни и 17 часа; преминува следователно человек 1200-т левги като зема осм левги на секий час. Тряба да изповедами че е нуждно да е человек много здрав и да има твърда воля, еще и неизбежна нужда за да предприеме едно тъкова пътувание; нъ при всичко това има много обстоятелства, в които от бързината зависи сполуката на някое търговско предприятие, или на друго някое дело; при това има и твърде много станции за отпочивание за малко време. Направата на тъзи железница са сматряше в Съединените Щати като дело невъзможно; а когато са поиска от Съветът отстъпванието ѝ, един от представителите ѝ не са подвоуми да са изрази че предлежало да са отстъпи една железница от земята до луната.“

 

Текста подбра, обработи и подготви за публикация Владимир Игнатов.

 

*Дописка във „вестника за народни, политически и книжевни новини“ „Право“, VII, 27, 11 септ. 1872, с. 2; запазени са езиковите особености на оригиналната публикация.