04.05.2024

Фотография

Фотография[1]   Думата фотография ще каже писание със светлина и ся употреблява да определява изкуството за вадение изображения чрез химическото действие на сълнечната светлина. Доказано е […]
02.12.2023

Железолеярната. Репортаж от Силезия

Железолеярната Репортаж от Силезия[1]  Милка Петрова-Коралова   Когато човек тръгне по света, душата му е пълна с радост и очите му са широко отворени, за да […]
14.09.2023

Хартияната машина

Хартияната машина[1]   От всички други нуждни открития, които са станали до днес, като хартията да е напреднало нещо, няма нито едно. Без хартията светът не […]
17.07.2023

Великата американската железница…

[Великата американска железница]               Великата американска железница, или няколко сведения за железницата от Ню-Йорк до С. Франциско, която са смята, и праведно, като едно от […]