Lumpacius, “Человек хвърчи”
01.09.2018
Марко Бунин, „Труд“
06.09.2018

Тъй като не успяхме да открием наследници на Панчо Михайлов, за да можем да публикуваме на нашия сайт целия текст, препращаме към неговата първа и вероятно единствена публикация в сп. „Пламък“, 1924, кн. 6, с. 185: https://bgmodernism.com/Plamuk_g_01_1924_kn_6

Изказваме признателност на колегите от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ № ДФНИ – К01/11 от 30.11.2012 г. Благодарение на техния труд днес имаме достъп до публикацията на текста на Панчо Михайлов.