Ламар, „Авиатор“
06.09.2018
Чавдар Мутафов, „Историята на един автомобил“
06.09.2018

Тъй като не успяхме да се свържем с наследниците на Чавдар Мутафов, за да включим целия текст на нашия сайт, препращаме към негова публикация в сп. „Везни“, 1919, кн. 12, с. 345-347: http://bgmodernism.com/Vezni_g_I_1919-20_kn_12

Изказваме признателност на колегите от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ № ДФНИ – К01/11 от 30.11.2012 г. Благодарение на техния труд днес имаме достъп до първата публикация на текста на Чавдар Мутафов.