Човеци и автомати
11.03.2018
Емил Коралов, „Тайнствената подводница“
12.03.2018

Техника и медии

Този дял на Антологията е посветен на медиите в литературата. Текстове на Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Константин Константинов, Георги Райчев, Панталей Матеев, Пенка Цанева-Бленика тематизират очудняващия се чрез техниката живот. Радиото, киното, фотоапаратът, телефонът формират новия homo communicans. Чрез технологизацията на информацията културата се превръща от темпорална в пространствена, т.е. глобална. Квадратът на радио кутията и квадратът на кино екрана са модерните вместилища на света. Определящият принцип на всеядния информационен поток е симултанността: трансмисиите „разширяват“ човешкото същество, пренасяйки го тук и там, навред. Радиото, с неговата електрическа душа, е новият опиум за масите. Медийните машини правят възможни както възпроизводимостта на изкуството и натрупването на културна памет, така и пропагандните механизми на властта. Във всеядния информационен поток тече ту Моцарт, ту джаз, ту конкурс за красота, ту реч на фюрера. Така апаратът се превръща едновременно в спътник и двойник на човека. Потребителят участва в самата медия, усвоявайки съобщения от мистериозния й циферблат. Този процес на трансформиране на технологизиращата се култура в продължение на човешкото същество, особено видимо в есето на Ч. Мутафов „Радиото“, американският социолог Скот Лаш нарича овъншняване на субективността. Във времето след 30-те и 40-те години медиите са все по-малко спътник и двойник на индивида и все повече похитител.

Сирма Данова