Предговор
03.03.2018
Гео Милев, „При Дойранското езеро“
03.03.2018

Бъди готов![1]

 

Чакай само сигнала, другарю!

Сега вече можеш да спреш:

спри машините ти, угаси разкалената пещ;

нека празни останат заводи, депа,

работилници, фабрики, гари, гаражи:

чакай само сигнала, другарю!

В часовника само внимавай,

додето стрелката покаже

XII.

Тогава

– в тоя ден –

отдай се

– цял и червен –

червен на великата правда:

парабелум, картечница, брадва

– цял и червен –

в първия ден на гнева.

 

[1] Текстът е публикуван в „Кормило. Тримесечен литературен сборник“, кн. 1, 1933.