БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНОПОПУЛЯРНИ КНИГИ ОТ 1930-ТЕ и 1940-ТЕ, ТЕХНИТЕ АВТОРИ, ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ
25.08.2018
Lumpacius, “Человек хвърчи”
01.09.2018

Поради невъзможност да открием наследниците на Чавдар Мутафов, за да получим правото да публикуваме есето „Моторът“, предоставяме линк към неговата първа публикация в сп. „Везни“, 1920, № 9, 269-272: http://bgmodernism.com/Vezni_g_I_1919-20_kn_9

Изказваме признателност на колегите от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ № ДФНИ – К01/11 от 30.11.2012 г. Благодарение на техния труд днес имаме достъп до първата публикация на текста на Чавдар Мутафов.