20.02.2018

Александър Вутимски, „Европа – хищница“

Европа- хищница[1] 1 Светът гърми и вече оглушахме от новини, от речи и събития. Светкавично връхлитат новините. И ти към всичко вече безучастен си. Европа губи […]