Отзив в Украйна за конференцията „Литература и техника“

За механиката от Борис Шивачев
17.03.2018
Образователен семинар „Българската модерност и машината“
25.03.2018

Колеги от Института за литература „Т. Шевченко“ са подготвили отзив за проведената по проекта конференция „Литература и техника“ (9-11.03.2018):http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/item/477-tsdlf-na-konferentsii-literatura-i-tekhnika-sofiia-bolhariia-9112018