Представяне на научния сборник „Литература и техника“

Conference Prague
Представяне на членове на екипа в Прага, Чехия
11.11.2018
„Метафори и самоходи“. Интервю с членовете на екипа
28.11.2018

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ

„ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“

(Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018)

 

Съставителство и научна редакция: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Редактор: Елка Миленкова

 

ЗА ИЗДАНИЕТО ЩЕ ГОВОРИ ПРОФ. Д-Р АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

 

6 декември 2018 от 18.30 часа

ПЪРВА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

Сборникът е изготвен по проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“, ДМ 10/1 от 13.12.2016 към Фонд “Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката.