“Метафори и самоходи”. Интервю с членовете на екипа

Представяне на научния сборник “Литература и техника”
20.11.2018
Никола Козлев за парахода
12.12.2018

В “Литературен вестник” (2018, бр. 39) беше публикувано интервюто на Николай Генов с Надежда Стоянова, Сирма Данова, Мария Русева и Владимир Игнатов “Метафори и самоходи”. Повод беше излизането на антологията “Българска модерност: литература и техника”, но разговорът засегна и другите дейности по проекта.

Можете да го прочетете на с. 4 и 5 от броя: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1619.pdf