Рецензия за сборника “Литература и техника”

Ванеса Андонова, Възторзи и угрози в сборника „Литература и техника”
28.08.2019
Кинематографът
03.05.2020

В бр. 20 на сп. “Литературата” е публикувана рецензията на Ванеса Андонова за научния сборник “Литература и техника” (УИ “Св. Климент Охридски”, 2018).

Съдържанието и броят на списанието могат да бъдат открити на сайта на Факултета по славянски филологии: https://naum.slav.uni-sofia.bg/literaturata/god-xii-2018/kn-20

Рецензията е налична и в Централно и Източноевропейската дигитална библиотека CEEOL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=784131

PDF на отзива публикуваме и на този сайт, в рубрика “Научни статии”: https://bglitertech.com/vanesa-andonova-recensiya/

Библиографските данни на изданието са:

Андонова, Ванеса. Възторзи и угрози в сборника „Литература и техника”. // Литературата, 2018, № 20, 218-225.

Сп. “Литературата” е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (https://nacid.bg/bg/NRS/)