Аеропланът след 100 години

Чичо Стоян, „Модерната стрина Зайка“
03.05.2018
Предсказания на Едисон
03.05.2018

Аеропланът след 100 години[1]

 

Един американски учен предсказва в списанието „Сатадей ревю“ какви ще бъдат аеропланите след 100 години. Ето какво предвижда тоя учен:

И най-големите днешни аероплани подир сто години ще изглеждат смешни и ще можем да ги виждаме само в музеите. Най-големият недостатък на днешните аероплани е, че са извънредно тежки. Бъдещите аероплани ще бъдат много по-леки и ще могат да носят много по-голям товар. Така един модерен въздушен колос, който ще има собствена тежина 5000 килограма, ще може да носи товар от 15 000 кг. Хората и всички приспособления в аероплана не ще бъдат по-тежки от 3-4% от цялата тежина. Ако това се постигне, нито едно превозно средство не ще може да се сравнява с аероплана.

Аеропланът през 2031[2] година ще може да носи 250 тона товар. А това значи повече от 2500 пътника, като всеки пътник носи багаж 25-30 кг.

Бъдещият аероплан ще бъде голяма опасност, ако се постави в служба на войната. Той всичко вижда, всичко може да нападне и защитата срещу него ще бъде извънредно трудна. Той ще може да носи цели полкове, както днес те се пренасят с железница и параходи.

 

Текста подбра и обработи за публикация: Надежда Стоянова

[1] Текстът е публикуван в сп. „Венец“, октомври 1931, кн. 1, с. 60, рубрика „Разни“.

[2] Допусната е печатна грешка в изданието. Годината е изписана като 1231.