БЪЛГАРСКА МОДЕРНОСТ: ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА

Никола Козлев за парахода
12.12.2018
ЛИТЕРАТУРАТА И ДИГИТАЛНАТА ПРОПАСТ
22.01.2019

БЪЛГАРСКА МОДЕРНОСТ: ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА

Елка Димитрова

Институт за литература към Българската академия на науките

Отзивът на доц. д-р Елка Димитрова за антологията „Българска модерност: литература и техника“ е публикуван в сп. „Литературата“, 2019, кн. 23, с. 305-310. Можете да го откриете тук: Елка Димитрова за „Българска модерност: литература и техника“

Благодарим на доц. д-р Елка Димитрова и на редакционния екип на списанието!