Въздушни експлозии: бойни самолети

18.10.2017

Антон Страшимиров, „По небето и на земята“

По небето и на земята[1] Заруменя изток над Родопите, нощните тъми се загониха към Бяло море и се закриха девствените лесове по Места.„Момино чело”, изгубено в […]