„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ

01.09.2022

Мая Горчева, „Най-нов ускорител“: наука, утопия и дрога

„Най-нов ускорител“: наука, утопия и дрога Мая Горчева УниБИТ – София, България The New Accelerator: Science, Utopia, Drugs Maya Gorcheva UniBIT – Sofia, Bulgaria   Abstract. […]
05.01.2021

ЗА ИЗНАМЕРВАНЕТО НА КНИГОПЕЧАТАНИЕТО: ВЪЗРОЖДЕНСКИ РАКУРСИ

 ЗА ИЗНАМЕРВАНЕТО НА КНИГОПЕЧАТАНИЕТО: ВЪЗРОЖДЕНСКИ РАКУРСИ1) Владимир Игнатов 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” Софийски университет  „Св. Климент Охридски”   Abstract. ON DISCOVERY OF TYPOGRAPHY: ASPECTS OF THE […]
05.01.2021

МАШИНАТА И ОКЕАНЪТ: ОБРАЗЪТ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЯ ПАРАХОД В ПЪТЕПИСИ ОТ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

МАШИНАТА И ОКЕАНЪТ: ОБРАЗЪТ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЯ ПАРАХОД В ПЪТЕПИСИ ОТ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК[1]  Мария Русева Софийски университет „Св. Климент Охридски“   Abstract. […]
05.01.2021

Aмериканската действителност в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век

Aмериканската действителност в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век[1]) Мария Русева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ […]