Компасът
03.08.2021
Хора автомати
01.10.2021

Един нов вид писание[1]

            Един американец изнамерил една машина, чрез която человек може да пише без перо. По видимому тя прилича на една машина за шев. На предната й страна има една наредба, която прилича на струните на едно фортопиано. Тя има по една струна за всяка от разните букви на Азбуката и за всяка цифра. Когато писачът натисне с пръста си някоя от тези струни, една клечица, която има на края си същата буква, ударя едно ширитче, напоено с мастило, и образът на буквата ся напечатва на книгата, която преминува под него. Една механическа наредба има, според която книгата ся тегли, додето краят на линията ся постигне, когато чрез друга наредба книгата ся тегли назад до другата страна и малко нагоре, и тогава нова линия ся печати. Буквите, които ся употребяват, са малки главни букви, и печатът е твърде ясен. Когато человек навикне на тъзи машина, той може да пише дваж по-бърже отколкото с обикновеннийт начин. С една тънка книга, която е била приготвена по един особен начин, много преписи може да станат в същото време. Измислителят на тъзи машина е приел медали от няколко механически изложения, и употреблението й ся е въвело в много градове.

 

Текста подбра и подготви за публикация Владимир Игнатов.

 

[1] Неподписан материал във в. „Зорница“, II, 26, 30 юни 1877, с. 102.