Леност и скука в българската литература. Програма на научна конференция

Железолеярната. Репортаж от Силезия
02.12.2023
Защо се занимаваме с проблемите за леността и скуката в българската литература?
09.02.2024

Защо се занимаваме с проблемите за леността и скуката в българската литература? (09.02.2024)

 

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра по българска литература

 

 ПРОГРАМА

на научна конференция

Леност и скука в българската литература

2-3 февруари 2024 г.

Първа заседателна зала на Софийския университет

или онлайн на адрес: https://meet.google.com/nwk-nkdk-ikd 

 

 

2 февруари 2024 (петък)

10.00. Откриване на конференцията от проф. дфн Амелия Личева – декан на Факултета по славянски филологии

 

Леност и скука. Литературноисторически посоки

Модератори: Мария Ендрева и Надежда Стоянова

10.15–10.30. Раймонд Детрез (Университет в Гент, Белгия). Понятията „леност“ и „униние“ в старата българска литература

10.30–10.45. Николай Аретов (Институт за литература – БАН). Обломовска „леност“ в една комедия от 1870 г. (В. Попович. „Наяве и насъне все то или Списателски истерики“)

10.45–11.00. Михаил Неделчев (Нов български университет). Скука, каква изискано прециозна скука в българския жеманфишизъм!?

11.00–11.15. Мария Ендрева (СУ „Св. Климент Охридски“). Безделието като форма на съпротива. Исторически визии за себереализация без работа

11.15–11.30. Дискусия

11.30–11.45. Кафе пауза

 

Безделие и отегчение в литературата от 1920-те и 1930-те – I

Модератори: Мая Горчева и Мария Русева

11.45–12.00. Цветан Ракьовски (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Homo Faber и чиновникът в поезията на Смирненски

12.00–12.15. Дечка Чавдарова (ШУ „Еп. Константин Преславски“)  Идеи за деловия човек и философската леност на страниците на сп. „Златорог“ през 30-те години на ХХ век (Дамян Димов и Боян Болгар)

12.15–12.30. Дискусия

12.30–14.00. Обедна почивка

 

Безделие и отегчение в литературата от 1920-те и 1930-те – II

Модератори: Мая Горчева и Антон Николов

14.00–14.15. Мая Горчева (УниБИТ). Как лекува от скуката Флайтокс Инодор? (социалната сатира на Асен Попов между фантастиката и репортажа)

14.15–14.30. Надежда Цочева (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Концептът скука в контекста на българския авангард

14.30–14.45. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Аспекти на скуката в прозата на Светослав Минков

14.45–15.00. Павел Петров (Ягелонски университет, Полша). Образът и проявленията на скуката в романа „Тютюн“

15.00–15.15. Дискусия

15.15–15.30. Кафе пауза

 

Съвременни интерпретации на скуката и леността

Модератори: Полина Пенкова и Михаела Илиева

15.30–15.45. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“). Скука, мечтания и мании. Две литературни биографии на стария ерген

15.45–16.00. Дора Колева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Леността като съзерцателност и самовглъбяване в прозата на Мартин Маринов

16.00–16.15. Михаела Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Превъзпитаването на момчето с каубойски панталони, или за края на инфантилността

16.15–16.30. Светлана Казакова (Мюнхенски университет Лудвиг-Максимилиан, Германия). Резигниращи актанти, пасивни сигнификанти (Георги Господинов, Захари Карабашлиев)

16.30–16.45. Полина Пенкова (СУ „Св. Климент Охридски“). Чудеса и отегчение в разказите на Радослав Парушев

16.45–17.00. Дискусия

 

 

3 февруари 2024 (събота)

Труд и леност през Възраждането

Модератори: Анна Алексиева и Владимир Игнатов

10.00–10.15. Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) „Повреждение в умът“ и „болест у просвещенните народи“ – възрожденски рефлексии около меланхолията

10.15–10.30. Невена Михова (Институт за литература – БАН). Труд и нехайство. Възрожденски визии в публицистиката

10.30–10.45. Владимир Игнатов (9. ФЕГ, СУ „Св. Климент Охридски“). Благополучие чрез добрия пример, или как „конецът венчава делото“

10.45–11.00. Андриана Спасова (Институт за литература – БАН). Скучаещият творец и липсите в Григор-Пърличевата автобиография

11.00–11.15. Дискусия

11.15–11.30. Кафе пауза

 

Леност и цивилизация. Тълкувания

Модератори: Владимир Игнатов и  Димитър Бурла

11.30–11.45. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). Безделие, писане, ирония. Автотекстуални потенциали на „Страст“ от Алеко Константинов

11.45–12.00. Димитър Бурла (СУ „Св. Климент Охридски“). Да зяпаш маймунките: цивилизация и свободно време

12.00–12.15. Ваня Г. Георгиева (ПУ „Паисий Хилендарски“). „Лора, Яворов и аз“ – Дора Конова и отложената памет

12.15–12.30. Дискусия

12.30–13.30. Обедна почивка

 

Леност и хитрост в литературата

Модератори: Радея Гешева и Мария Русева

13.30–13.45. Евдокия Борисова (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Воденицата, дяволът и леността. Иво Андрич в задочен диалог с Йовков и Елин Пелин

13.45–14.00. Даниела Герджикова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Възпитанието и назиданието, хитруването и нехайството в разказите на Елин Пелин

14.00–14.15. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“). Конфликтът на световете: „Андрешко“ на Елин Пелин и „Делвата“ на Луиджи Пирандело

14.15–14.30. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“). Делнични недели. Опит върху българската поезия от 70-те години на ХХ век

14.30–14.45. Дискусия

 

Мързел и скука в литературата за деца и юноши

Модератори: Надежда Стоянова и Владимир Игнатов

14.45–15.00. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН). Леността в народното творчество и духовно-психологическият ѝ модел

15.00–15.15. Ангелина Рангелова. Мързелив ли е Ян Бибиян? Или за границата между суицидност и резилиентност. Пример за психоаналитечен поглед върху произведение за деца

15.15–15.30. Martina Salhiová (SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Чехия). Темата и мотивите на скуката и монотонността в съвременната българска детска и юношеска литература

15.30–15.45. Дискусия

15.45–16.00. Кафе пауза

 

Леност, скука и апатия. Прочити

Модератори: Надежда Стоянова и Владимир Игнатов

16.00–16.15. Васко Миховски (СУ „Св. Климент Охридски“). Досада, отегчение и апатия в българската литература

16.15–16.30. Виктория Чипова (СУ „Св. Климент Охридски“). Трудът и безделието: два свята – „Тютюн“ от Димитър Димов

16.30–16.45. Дискусия

16.45. Закриване на конференцията

 

Организатори: доц. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Русева

Сътрудник: докт. Антон Николов