Покана за конференция. „Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор

Едрине
22.05.2021
Компасът
03.08.2021

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 ПОКАНА

за участие в научна конференция

 

Уважаеми колеги,

В деня на лятното слънцестоене имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

 Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор

 Тя ще се проведе малко преди зимното слънцестоене – 16 и 17 декември 2021 г. – присъствено в  Софийския университет „Св. Климент Охридски” или онлайн (в зависимост от обстоятелствата).

Тематичните полета на конференцията са:

Сп. „Слънце“ (1919-1921) – редакционна политика и издателска практика

Български литературни интерпретации на:

Слънцето. Пасторални картини;

Слънцето. Отблясъци в модерния град;

Слънцето. Идеологически проекции;

Слънцето и астрологията;

Слънцето и астрономията;

Слънцето и часовниците;

Слънцето и хелиотропите.

 

Слънцето – фолклорно-митологични контексти.

Слънцето – възрожденски тълкувания.

Слънцето и детето. Ракурси на българската литература за деца и юноши.

 

Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в електронен сборник с научно рецензиране на сайта на „Литература и техника“.

За заявки, моля попълнете в срок до 30 ноември 2021 г. следният формуляр: ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА

 

Организатори: д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Маринова, д-р Мария Русева

Художник на илюстрацията в поканата: Петра Керкенезова

 

21 юни 2021 г.