Национална конференция с международно участие „Литература и техника“

Никола Вапцаров, „Хроника“
20.02.2018
National conference with international participation “Literature and Technology”
21.02.2018

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“

9-11. март 2018 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Нова конферентна зала

Програма

 

Петък, 9 март

9.30 – 10.00. Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии

Представяне на проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“

Секция: Възрожденски изнамервания                             

Модератори: Владимир Игнатов, Андриана Спасова

10.00 – 10.15. Николай Чернокожев (СУ „Св. Климент Охридски“). Техниката и нейният дух – възрожденски тълкувания

10.15 – 10.30. Андриана Спасова (Институт за литература, БАН). Възрожденската представа за печатната машина

10.30 – 10.45. Владимир Игнатов (СУ „Св. Климент Охридски“, 9. ФЕГ). За едно „чудно издирвание”: възрожденският телеграф

10.45 – 11.00. Сирма Данова (СУ „Св. Климент Охридски“). Ориенталският телескоп: задушевният разговор

11.00 – 11.15. Дискусия

11.15 – 11.30. Кафе пауза

 

Секция: (Раз)омагьосани светове

Модератори: Миглена Николчина, Божана Филипова

11.30 – 11.45. Tetiana Riazantseva (Институт за литература „Т. Шевченко“, Украйна). Scientific metaphors in metaphysical poetry

11.45 – 12.00. Миглена Николчина (СУ „Св. Климент Охридски“). Дъщерята на Франкенщайн: от Мери Шели до Алекс Гарланд

12.00 – 12.15. Evgeniya Kanchura (Житомирски държавен технически университет, Украйна). Technology vs. Magic in Postmodern Fantasy Literature (on Terry Pratchett and Max Frei’s Fiction Worlds)

12.15 – 12.30. Божана Филипова (СУ „Св. Климент Охридски“). Fire Which Never Dies: Immateriality, Material Immanence, Self-Generation

12.30 – 12.45. Дискусия

12.45 – 14.00 Обедна почивка

Секция: Технологии, медии, (виртуални) реалности

Модератори: Добромир Григоров, Надежда Стоянова

14.00 – 14.15. Ренета Божанкова (СУ „Св. Климент Охридски“). Бъдещият ХХ век в есетата на Велимир Хлебников. Фантастика, прогностика, реалност

14.15 – 14.30. Стилиян Стоянов (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Радиото в социокултурните контексти на времето между двете световни войни

14.30 – 14.45. Добромир Григоров (СУ „Св. Климент Охридски“). Художествената литература в информационното общество – между симбиозата и проблематичната социализация

14.45 – 15.00. Николай Генов (СУ „Св. Климент Охридски“). Компютърът като трансперантна медия – виртуалната реалност в романите на Сергей Лукяненко

15.00 – 15.15. Дискусия

15.15 – 15.30. Кафе пауза

 

Секция: Авангарди, машини, епифании

Модератори: Сирма Данова, Надежда Стоянова

15.30 – 15.45. Михаил Неделчев (Нов български университет). Радикалните про-технически послания на българския поетически авангард

15.45 – 16.00. Биляна Борисова (СУ „Св. Климент Охридски“). Технология, техника, авангард

16.00. – 16.15. Мариета Гиргинова (Институт за литература, БАН). Химия и алхимия в българската драма на авангарда

16.15 – 16.30. Катя Зографова (Национален литературен музей). „Взривната ракета“ на Никола Вапцаров – от технологичната романтика до възпевателите на социалистическата „Нация техническа“

16.30 – 16.45. Николай Кирилов (Институт за литература, БАН). Между Deus ex machina и нептуничната Епифания. Наблюдения върху драмата „Вълната, която бучи“ на Вапцаров

16.45 – 17.15. Дискусия

Събота, 10 март

Секция: Техника, идеологии, публики I част

Модератори: Сирма Данова, Венцеслав Шолце

10.00 – 10.15. Пламен Антов (Институт за литература, БАН). Модерният холокост – начала и предчувствия: биологическият субстрат на биополитическото

10.15 – 10.30. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). Техника, разум, инцидент. „Катастрофата с Титаник“ на Симеон Радев и в. „Воля“

10.30 – 10.45. Калина Янева (СУ „Св. Климент Охридски“). Модернизация и механизация на производството. Градските магазини – топоси на колективен живот

10.45 – 11.00. Дискусия.

11.00 – 11.15. Кафе пауза.

 

Секция: Техника, идеологии, публики II част

Модератори: Сирма Данова, Венцеслав Шолце

11.15 – 11.30. Мая Горчева (УНИБИТ). Българските научно-популярни книги от 1930-те и 1940-те, техните автори, издатели и читатели

11.30 – 11.45. Антон Стайков (СУ „Св. Климент Охридски“) Илюстраторите на фантастика в България в периода 1960 –1990 г. Преход от “висок” графичен стил към “масов” суперреализъм.”

11.45 – 12.00. Barbara Pregelj, Marjana Šifrar Kalan (Университет в Нова Горица, Университет в Любляна, Словения). From reading promotion strategies to the interactive book

12.00 – 12.15. Дискусия

12.15 – 13.30. Обедна почивка

Секция: Хора, влакове и параходи. I част

Модератори: Мария Русева, Калина Янева

13.30 – 13.45. Дечка Чавдарова (ШУ „Константин Преславски“). Концептуализацията на влака в българската поезия от 30-те години на XX век и спецификата на българския авангард

13.45 – 14.00. Надежда Александрова (СУ „Св. Климент Охридски”). Ода за електричеството

14.00 – 14.15. Мария Огойска (Нов български университет). Чувственият поглед на Марсел Пруст към/от автомобила, влака, катедралата

14.15 – 14.30. Красимир Ангелов (Български държавни железници). Език, литература и железници

14.30 – 14.45. Дискусия

14.45 – 15.00. Кафе пауза

 

Секция: Хора, влакове и параходи. II част

Модератори: Владимир Игнатов, Мария Русева

15.00 – 15.15. Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Морски маршрути и параходи

15.15 – 15.30. Антон Оруш (СУ „Св. Климент Охридски“). Първата българска автомобилна книга

15.30 – 15.45. Теодора Йорданова (СУ „Св. Климент Охридски“). Огледалният образ на влака в „През прозореца” и „Куршуменото кладенче” от „Ръж” на Ангел Каралийчев

15.45 – 16.00. Петя Даскалова (СУ „Св. Климент Охридски“). Механизмите на страха в стихотворението „Страх“ на Иван Пейчев

16.00 – 16.15. Дискусия

16.15 – 16.30. Почивка

 

Секция: Отразени светове

Модератори: Кристина Колева, Владимир Игнатов

16.30 – 16.45. Десислава Бошнакова (СУ „Св. Климент Охридски“). Техника. Литература. Концептуални прочити (Мъдростта е станала знание, знанието е станало информация Елиът)

16.45 – 17.00. Зорница Гъркова (СУ „Св. Климент Охридски“). Изображенията на жени в романите на Валери Стефанов – конструкт или медиатор на (пост)модерността?

17.00 – 17.15. Яна Ленова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Рефлексиите на новите медии върху литературния процес (за битието на литературата в епохата на технологиите). „Северозападен романь“ на Стоян Николов – Торлака. Как да продадем целия тираж?

17.15 – 17.30. Дискусия

 

Неделя, 11 март

Секция: Човеци и автомати

Модератори: Илиян Шехада, София Тодорова

10.00 – 10.15. Пенка Ватова (Институт за литература, БАН). За първия робот в българската литература и други изобретения на Георги Илиев от 30-те години на XX век

10.15 – 10.30. Камелия Спасова (СУ „Св. Климент Охридски“). Фантастични двойници и иронични автомати у Светослав Минков

10.30 – 10.45. София Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски“). Човек и машина: технофобия и антиутопия (Бележки върху разказите на Светослав Минков „Човекът, който дойде от Америка“, „Филантропична история“ и „Една възможна утопия“)

10.45 – 11.00. Кристина Колева (СУ „Св. Климент Охридски“). Човекът като механизирана марионетка в „Марионетки“ на Чавдар Мутафов (Опит за дефиниране на човека като машина)

11.00 – 11.15. Дискусия

11.15 – 11.30 Кафе пауза

 

Секция: Граници на човешкото

Модератори: Пенка Ватова, Камелия Спасова

11.30 – 11.45. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“). Изобретателят и „чарът на луната“

11.45 – 12.00. Елена Борисова (Институт за литература, БАН). Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов

12.00 – 12.15. Наталия Христова (СУ „Св. Климент Охридски“). Трансхуманизмът и краят на (литературното) образование

12.15 – 12.30. Дискусия

12.30 – 13.30. Обедна почивка

 

Секция: Модерни светове: амплитуди

Модератори: Надежда Цочева, Николай Генов

13.30 – 13.30. Татяна Ичевска (ПУ „Паисий Хилендарски“). Лица на модерния свят в (про)патриархалната проза след Първата световна война

13.30 – 13.45. Надежда Цочева (ШУ „Константин Преславски“). Техника и култура на големия град. Образът на машината в контекста на авангарда (Чавдар Мутафов)

13.45 – 14.00. Владимир Полеганов (СУ „Св. Климент Охридски“). Сънят и технологизиращият се свят: за „Смъртен сън“ на Чавдар Мутафов

14.00 – 14.15. Еми Петрова (СУ „Св. Климент Охридски“). Техники и стилове в разказа „Грубости“ от книгата „Технически разкази“ на Чавдар Мутафов

14.15 – 14.30. Ивета Йонкова (СУ „Св. Климент Охридски“). Конструиране на имагинерното в разказите „Сламеният фелдфебел” и „Човекът, който дойде от Америка” на Светослав Минков като огледало на промените в модерния свят

14.30 – 15.00. Дискусия.

15.00. Закриване на конференцията

 

Организатори: гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р Владимир Игнатов, докт. Мария Русева

Научната конференция се провежда в рамките на проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13. декември 2016 г.