National conference with international participation “Literature and Technology”

Национална конференция с международно участие „Литература и техника“
21.02.2018
Николай Марангозов, „Влакове“
22.02.2018

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

“LITERATURE AND TECHNOLOGY”

9-11. March 2018

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

New conference hall

Programme

 

Friday, 9. March

9.30 – 10.00. Official opening of the conference by assoc. prof. Boyko Penchev – Dean of the Faculty of Slavic Studies

Presentation of the project “Literature and Technology. Inventing Modernity in Bulgarian Literature”

Section: Bulgarian National Revival Discoveries                            

Chairs: Vladimir Ignatov, Andriana Spassova

10.00 – 10.15. Nikolay Chernokozhev (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Техниката и нейният дух – възрожденски тълкувания

10.15 – 10.30. Andriana Spassova (Institute for literature, BAS). Възрожденската представа за печатната машина

10.30 – 10.45. Vladimir Ignatov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Lycée de langue françaisе, Sofia). За едно „чудно издирвание”: възрожденският телеграф

10.45 – 11.00. Sirma Danova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Ориенталският телескоп: задушевният разговор

11.00 – 11.15. Discussion

11.15 – 11.30. Coffee break

 

Section: (Dis)enchanted Worlds

Chairs: Miglena Nikolchina, Bozhana Filipova

11.30 – 11.45. Tetiana Riazantseva (Institute for literature “T. Shevchenko”, Ukraine). Scientific metaphors in metaphysical poetry

11.45 – 12.00. Miglena Nikolchina (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Дъщерята на Франкенщайн: от Мери Шели до Алекс Гарланд

12.00 – 12.15. Evgeniya Kanchura (Zhytomyr State Technological University, Ukraine). Technology vs. Magic in Postmodern Fantasy Literature (on Terry Pratchett and Max Frei’s Fiction Worlds)

12.15 – 12.30. Bozhana Filipova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Fire Which Never Dies: Immateriality, Material Immanence, Self-Generation

12.30 – 12.45. Discussion

12.45 – 14.00. Lunch break

Section: Technology, Media, (Virtual) Realities

Chairs: Dobromir Grigorov, Nadezhda Stoyanova

14.00 – 14.15. Reneta Bozhankova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Бъдещият ХХ век в есетата на Велимир Хлебников. Фантастика, прогностика, реалност

14.15 – 14.30. Stiliyan Stoyanov (South-West University “Neofit Rilski”). Радиото в социокултурните контексти на времето между двете световни войни

14.30 – 14.45. Dobromir Grigorov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Художествената литература в информационното общество – между симбиозата и проблематичната социализация

14.45 – 15.00. Nikolay Genov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Компютърът като транспeрантна медия – виртуалната реалност в романите на Сергей Лукяненко

15.00 – 15.15. Discussion

15.15 – 15.30. Coffee break

 

Section: Avant-garde, Machines, Epiphanies

Chairs: Sirma Danova, Nadezhda Stoyanova

15.30 – 15.45. Mihail Nedelchev (New Bulgarian University). Радикалните про-технически послания на българския поетически авангард

15.45 – 16.00. Bilyana Borisova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Технология, техника, авангард

16.00. – 16.15. Marieta Girginova (Institute for literature, BAS). Химия и алхимия в българската драма на авангарда

16.15 – 16.30. Katya Zografova (National Literary Museum). „Взривната ракета“ на Никола Вапцаров – от технологичната романтика до възпевателите на социалистическата „Нация техническа“

16.30 – 16.45. Nikolay Kirilov (Institute for literature, BAS). Между Deus ex machina и нептуничната Епифания. Наблюдения върху драмата „Вълната, която бучи“ на Вапцаров

16.45 – 17.15. Discussion

Saturday, 10. March,

Section: Technology, Ideology, Audiences I

Chairs: Sirma Danova, Ventseslav Sholtse

10.00 – 10.15. Plamen Antov (Institute for literature, BAS). Модерният холокост – начала и предчувствия: биологическият субстрат на биополитическото

10.15 – 10.30. Ventseslav Sholtse (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Техника, разум, инцидент. „Катастрофата с Титаник“ на Симеон Радев и в. „Воля“

10.30 – 10.45. Kalina Yaneva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Модернизация и механизация на производството. Градските магазини – топоси на колективен живот

10.45 – 11.00. Discussion.

11.00 – 11.15. Coffee break

 

Section: Technology, Ideology, Audiences II

Chairs: Sirma Danova, Ventseslav Sholtse

11.15 – 11.30. Maya Gorcheva (University of Library Studies and Information Technologies). Българските научно-популярни книги от 1930-те и 1940-те, техните автори, издатели и читатели

11.30 – 11.45. Anton Staykov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”) Илюстраторите на фантастика в България в периода 1960 –1990 г. Преход от “висок” графичен стил към “масов” суперреализъм.”

11.45 – 12.00. Barbara Pregelj, Marjana Šifrar Kalan (University of Nova Gorica, University of Ljubljana, Slovenia). From reading promotion strategies to the interactive book

12.00 – 12.15. Discussion

12.15 – 13.30. Lunch break

Section: People, Trains and Steamers, I part

Chairs: Mariya Ruseva, Kalina Yaneva

13.30 – 13.45. Dechka Chavdarova (University of Shumen “Konstantin Preslavski”). Концептуализацията на влака в българската поезия от 30-те години на XX век и спецификата на българския авангард

13.45 – 14.00. Nadezhda Alexandrova (Sofia University „St. Kliment Ohridski“). Ода за електричеството

14.00 – 14.15. Mariya Ogoyska (New Bulgarian University). Чувственият поглед на Марсел Пруст към/от автомобила, влака, катедралата

14.15 – 14.30. Krassimir Angelov (Bulgarian State Railways). Език, литература и железници

14.30 – 14.45. Discussion

14.45 – 15.00. Coffee break

 

 

Section: People, Trains and Steamers, II part

Chairs: Vladimir Ignatov, Mariya Ruseva

15.00 – 15.15. Mariya Ruseva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Морски маршрути и параходи

15.15 – 15.30. Anton Orush (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Първата българска автомобилна книга

15.30 – 15.45. Teodora Yordanova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Огледалният образ на влака в „През прозореца” и „Куршуменото кладенче” от „Ръж” на Ангел Каралийчев

15.45 – 16.00. Petya Daskalova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Механизмите на страха в стихотворението „Страх“ на Иван Пейчев

16.00 – 16.15. Discussion

16.15 – 16.30. Break

 

Section: Reflected Worlds

Chairs: Vladimir Ignatov, Kristina Koleva

16.30 – 16.45. Dessislava Boshnakova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Техника. Литература. Концептуални прочити (Мъдростта е станала знание, знанието е станало информация Елиът)

16.45 – 17.00. Zornitsa Garkova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Изображенията на жени в романите на Валери Стефанов – конструкт или медиатор на (пост)модерността?

17.00 – 17.15. Yana Lenova (Veliko Tarnovo University “St. Cyril and st. Methodius”). Рефлексиите на новите медии върху литературния процес (за битието на литературата в епохата на технологиите). „Северозападен романь“ на Стоян Николов – Торлака. Как да продадем целия тираж?

17.15 – 17.30. Discussion

Sunday, 11. March

Section: Human Beings and Automatic Machines

Chairs: Iliyan Shehada, Sofiya Todorova

10.00 – 10.15. Penka Vatova (Institute for literature, BAS). За първия робот в българската литература и други изобретения на Георги Илиев от 30-те години на XX век

10.15 – 10.30. Kameliya Spassova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Фантастични двойници и иронични автомати у Светослав Минков

10.30 – 10.45. Sofiya Todorova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Човек и машина: технофобия и антиутопия (Бележки върху разказите на Светослав Минков „Човекът, който дойде от Америка“, „Филантропична история“ и „Една възможна утопия“)

10.45 – 11.00. Kristina Koleva (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Човекът като механизирана марионетка в „Марионетки“ на Чавдар Мутафов (Опит за дефиниране на човека като машина)

11.00 – 11.15. Discussion

11.15 – 11.30. Coffee break

 

Section: Limits of the Human

Chairs: Penka Vanova, Kameliya Spassova

11.30 – 11.45. Nadezhda Stoyanova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Изобретателят и „чарът на луната“

11.45 – 12.00. Elena Borisova (Institute for literature, BAS). Човекът в търсене на безсмъртие: Дон ДеЛило и Николай Теллалов

12.00 – 12.15. Nataliya Hristova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Трансхуманизмът и краят на (литературното) образование

12.15 – 12.30. Discussion

12.30 – 13.30. Lunch break

 

Section: Modern Worlds: Amplitudes

Chairs: Nadezhda Tsocheva, Nikolay Genov

13.30- 13.30. Tatyana Ichevska (Plovdiv University “Paisii Hilendarski”). Лица на модерния свят в (про)патриархалната проза след Първата световна война

13.30 – 13.45. Nadezhda Tsocheva (University of Shumen “Konstantin Preslavski”). Техника и култура на големия град. Образът на машината в контекста на авангарда (Чавдар Мутафов)

13.45 – 14.00. Vladimir Poleganov (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Сънят и технологизиращият се свят: за „Смъртен сън“ на Чавдар Мутафов

14.00 – 14.15. Emi Petrova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Техники и стилове в разказа „Грубости“ от книгата „Технически разкази“ на Чавдар Мутафов

14.15 – 14.30. Iveta Yonkova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”). Конструиране на имагинерното в разказите „Сламеният фелдфебел” и „Човекът, който дойде от Америка” на Светослав Минков като огледало на промените в модерния свят

14.30 – 15.00. Discussion.

15.00. Official closing of the conference

 

Organizing Committee:  Senior Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD; Senior Asst. Prof. Sirma Danova, PhD; Vladimir Ignatov, PhD; PhD Student Mariya Ruseva

The academic conference is held within the “Literature and Technology. Inventing Modernity in Bulgarian Literature”, funded by the National Science Fund of Bulgaria; ДМ 10/1 from 13. 12. 2016.