Покана за участие в конференция „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

Кинематографът
03.05.2020
Благословена телеграфия
08.12.2020

ПОКАНА

за участие в научна конференция

„Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция на тема „Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“, която ще се проведе на 26–27 ноември 2020 г. онлайн

Тематичните полета на конференцията са:

  • Литературните поредици (библиотеки/колекции): български, славянски, балкански, европейски и световни
  • Литературните поредици като антологийна/антологична форма
  • Забравените поредици и запомнените книги
  • Забравени имена: издателства, съставители, редактори
  • Литературните поредици в маргиналията на научния дискурс

Не се предвижда такса за участие.

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 31 октомври 2020 г. на адрес: liter_conf@slav.uni-sofia.bg

Конференцията е част от изпълнение на продължението на проект „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (80-10-60 от 13.04.2020), финансиран от НИС на СУ.

Организатори: доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов

Организатори: доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов