Представяне на проекта в гр. Пловдив

Константин Фотинов, „Железний пут“
12.05.2018
Константин Фотинов, „Типографийский изобретател“
21.05.2018

Проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (проект към ФНИ, ДМ 10/1 от 13.12.2016) беше представен на Двадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти, която се проведе в Дома на учения в гр. Пловдив на 17. и 18. май. 2018 г. Гл. ас. д-р Сирма Данова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова представиха сайта на проекта, като акцентираха върху подготвената от екипа на проекта антология „Българска модерност: литература и техника“, на Речника на остарели названия на технически понятия и на рубриката „Находки“. Докторантката в екипа – Мария Русева – представи доклад на тема „Машината и океанът: образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на ХХ век“.