18.10.2017

„Изнамервание на компаса“ от Петко Р. Славейков

ИЗНАМЕРВАНИЕ НА КОМПАСА[1]   Петко Р. Славейков   В средните векове станали много полезни изобретения, от които най-знаменити са: компасът, огнестрелните орудия, палопрахът и книгопечатанието. Компасът […]
18.10.2017

Антон Страшимиров, „По небето и на земята“

По небето и на земята[1] Заруменя изток над Родопите, нощните тъми се загониха към Бяло море и се закриха девствените лесове по Места.„Момино чело”, изгубено в […]
18.10.2017

Никола Вапцаров, „Спомени от миноносците“

Спомени от миноносците[1] Ний дойдохме тука, за да пречистиме душите си чрез радостта и страданието, и в сърцата ни ще звучи вечно твоят ритъм, о, машина. […]