25.08.2018

БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНОПОПУЛЯРНИ КНИГИ ОТ 1930-ТЕ и 1940-ТЕ, ТЕХНИТЕ АВТОРИ, ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

Фиг. 1. Мисъл и воля ІV, бр. 27, 25 март 1934: „Най-голямата електрическа машина в света“; „Ще се постигне ли хомункулусът?“   Българските научнопопулярни книги от 1930-те […]
21.04.2018

Петко Р. Славейков, „Телеграфът“

Телеграфът[1]             Гърците в старо време си съобщавали за скоро известията през големи разстояния с огън, а римляните бяха усъвършенствали това средство за съобщение. Новите списатели […]
21.04.2018

Иван Богоров, Из „За телеграфическото изкуство“

За телеграфическото изкуство[1]   Той телеграфъ е сглобенъ от единъ дълъгъ пръгъ, накаченъ с перки както прозоречните щици, който са върти около един остъ и е […]
21.04.2018

Христо Ваклидов, Из „Електрически телеграф“

Електрически телеграф[1]   Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно”. Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно […]