21.04.2018

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Дечка Чавдарова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) CONCEPTUALISATION OF TRAIN IN 20th-CENTURY THIRTIES BULGARIAN […]
17.03.2018

За механиката от Борис Шивачев

Из писмо от 12 август 1922 г. Механиката е толкова важна в нашия живот, щото може да се каже, че тя е всичко. Така е поне […]
26.02.2018

Борис Шивачев, „Фабриката“

Борис Шивачев, „Фабриката“[1] Искам да ви разправя за фабриката, за първата фабрика, в която работих. Това беше една фабрика за железни конструкции, ни голяма, ни малка, […]
26.02.2018

Алеко Константинов, „До Чикаго и назад“ (фрагменти)

„До Чикаго и назад“[1] Със заваляние наляво и надясно излизаш навън, закрепиш се при някой стълб и гледаш… гледаш парахода как пъшка и се мята всред […]