Общество за покровителство на машините

„Ода на автомобилите“
14.06.2018
Димо Кьорчев, „Кинематографът“
13.08.2018

Общество за покровителство на машините[1]

Италианските футуристи, начело с Маринети, са образували общество за покривтелство на машините, по подобие на обществото за покровителство на животните. Обширната обяснителна бележка на Ф. Азари излага мотивите на учредителите. Без да се говори за грамадната полза, която машините принасят на човека, там е изтъкнато, че те живеят свой живот и са одарени със своя собствена душа. Има не само говорещи, но и мислещи машини, каквито са например счетоводните: някои действат даже и на разстояние. Ще дойде време, когато машините ще приемат устните заповеди и ще ги изпълняват с най-голяма точност.

Чувствителността на машините не подлежи на съмнение. При авиацията се наблюдава винаги един интересен факт: изведнъж всички машини се отказват да действат нормално, независимо от атмосферните, температурни и др. условия. Или друг пример. В ония времена, когато моторите на автомобилите се привеждаха в движение с обръщане на ръчката, някои от тях, които не бяха снабдени с електрически запалвачи, се отказваха твърде често от работа, поради страх и неувереност в себе си. Сега същите тези стари мотори, окръжени с мотори от най-нова конструкция, действат безпогрешно.

Тези живи същества трябва да бъдат запазени от механиците-изроди. Неоправданото от тяхна страна буйство върху механизма, който може да развие максимум напрежение, без да има за това уважителни причини, трябва да бъде наказвано, наред с изтезаването на конете. Да пуснеш машината в движение, преди тя да бъде смазана или охладена с вода, е също такова престъпление, каквото е да лишиш животното от храна.

И авторът напомня един „ужасен“ случай през време на войната, когато някакъв неопитен шофьор „пресилил“ машината пред неговите собствени очи. „Страданията и неизбежната гибел на този героичен мотор останаха неотмъстени“, се провиква той и добавя: „Що се отнася до мен, аз винаги изпитвам същинска мъка, когато присъствам при изтезаването на моторите.“

Понеже ходът на световната история води неминуемо към изчезване на животните от лицето на земята и към царството на машините във футуристичните градове, очистени от безобразните каменни здания на миналото и от всичката растителна плесен (дървета и градини), необходимо е човек да се приучи отсега да обича и пази машината.

Записването на членове в новото общество става в Рим, piazza Adriana, 30.

 

Текста подбра и подготви за публикация: Надежда Стоянова

[1] Без подпис, публикуван във в. „Стрелец“, 1927, бр. 7, с. 4.