Поглед към светлината: електричество

10.03.2018

Лалю Рогачев, „Градът“

Градът[1] 1. Студено ме гледат бетонните сгради със своите взори, червени от яд, пред мен са легнали обширни площади във тоя стохиляден град. И ето, аз […]
20.02.2018

Никола Вапцаров, „Химн“

Химн[1] Огромен град със звезден покрив и електрически слънца, открил вратите си широко за хилядите си деца. Във теб гори, във теб се ражда стремежа на […]
20.02.2018

Лъчезар Станчев, „Електричество“

Електричество[1] В юзината е чисто, тихо, дейно. Без шум се движат колела и оси, спокойно инженера ми показва машини и проводници на тока. Тук няма ни […]