01.03.2018

Никола Вапцаров, „Влак“

Влак[1] Влак през гарата протегнат. Празник. Слънцето блести. И народа се тълпи на перона. Той от жегата ще бега там – навън, навън, навън под дърветата, […]
25.02.2018

Христо Смирненски, „Децата“

Децата[1]     Кат змей непобедим извива дълъг влак и сплита в черен флаг искри и тежък дим.   Над пустото поле надвисва самота и врани […]
25.02.2018

Валери Петров, „Влакчето“

Влакчето[1] Валери Петров Отвръх чардачето резбато тъй синьо е небето днес и мед, ръжда и вехто злато се смесват в есенния лес. А щом човек добре […]
22.02.2018

Иван Вазов, „Клисурата“

Клисурата[1] Трус ли гороломен надве презполви се, някой ли огромен Крал Марко проби те, Искърът ли твойте гранити проеде, бог ли сам в завойте водний друм […]