Леност и скука в българската литература

06.06.2024

Понятието леност в текстове на Боян Болгар от 30-те години на XX век

ПОНЯТИЕТО ЛЕНОСТ В ТЕКСТОВЕ НА БОЯН БОЛГАР ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Дечка Чавдарова Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България   THE CONCEPT OF LAZINESS […]
05.06.2024

Как лекува от скуката Флайтокс Инодор? Литературните сюжети като сензационни новини

КАК ЛЕКУВА ОТ СКУКАТА ФЛАЙТОКС ИНОДОР? ЛИТЕРАТУРНИТЕ СЮЖЕТИ КАТО СЕНЗАЦИОННИ НОВИНИ Мая Горчева УниБИТ (Университет по библиотекознание и информационни технологии), България   HOW DOES FLYTOX INODOR […]
04.06.2024

Резигниращи актанти, пасивни сигнификанти (Георги Господинов, Захари Карабашлиев)

РЕЗИГНИРАЩИ АКТАНТИ, ПАСИВНИ СИГНИФИКАНТИ (ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ, ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ) Светлана Казакова ЛМУ Мюнхен, Германия RESIGNING THEMSELVES ACTANTS, PASSIVE SIGNIFICANTS (GEORGI GOSPODINOV, ZAHARI KARABASHLIEV) Svetlana Kazakova LMU Munich, […]
17.05.2024

Обломовска „леност“ в една комедия от 1870 г. (В. Попович. „Наяве и насъне все то или Списателски истерики“)

ОБЛОМОВСКА „ЛЕНОСТ“ В ЕДНА КОМЕДИЯ ОТ 1870 Г. (В. ПОПОВИЧ. „НАЯВЕ И НАСЪНЕ ВСЕ ТО ИЛИ СПИСАТЕЛСКИ ИСТЕРИКИ“) Николай Аретов Институт за литература, БАН, България OBLOMOV’S […]