21.05.2018

“Литература и техника” – теоретични основания

Публикуваме заглавията на основните изследователски текстове, на които нашият проект е стъпил. Списъкът в този вид е подготвен през лятото на 2016 г. Модерност и техника. […]
21.05.2018

Представяне на проекта в гр. Пловдив

Проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (проект към ФНИ, ДМ 10/1 от 13.12.2016) беше представен на Двадесетата национална научна […]
11.05.2018

Представяне на bglitertech.com на изложба в Карлово

Логото и илюстрациите към сайта на проект “Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература” (ФНИ, ДМ 10/1 от 13.12.2016) бяха представени на изложба на […]
25.03.2018

Образователен семинар “Българската модерност и машината”

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР „БЪЛГАРСКАТА МОДЕРНОСТ И МАШИНАТА 31 март 2018 г., 10:00 часа Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Втора заседателна зала   Машината и книгата. Възрожденската печатница […]
21.03.2018

Отзив в Украйна за конференцията “Литература и техника”

Колеги от Института за литература “Т. Шевченко” са подготвили отзив за проведената по проекта конференция “Литература и техника” (9-11.03.2018):http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/item/477-tsdlf-na-konferentsii-literatura-i-tekhnika-sofiia-bolhariia-9112018   
21.02.2018

National conference with international participation “Literature and Technology”

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “LITERATURE AND TECHNOLOGY” 9-11. March 2018 Sofia University “St. Kliment Ohridski” New conference hall Programme   Friday, 9. March 9.30 – […]
21.02.2018

Национална конференция с международно участие “Литература и техника”

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“ 9-11. март 2018 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Нова конферентна зала Програма   Петък, 9 март 9.30 […]
10.12.2017

Представяне на член от екипа в Загреб, Хърватия

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/poziv-na-predavanje-2/   
10.12.2017

Приглашение

  ПРИГЛАШЕНИЕ   Уважаемые коллеги! Приглашаем всех желающих принять участие в научной конференции на тему: „Литература и техника”, котороя состоится 9-10 марта 2018 г. в новом […]
22.11.2017

Invitation

  CALL FOR PAPERS   Dear colleagues, We are pleased to invite you to an academic conference “Literature and Techology”.  It will be held from 9 […]