18.10.2017

“Телескопът” от Петко Р. Славейков

Телескопът[1]   Петко Славейков   Случвало се е много пъти големите изнамервания да се родят от незначителни обстоятелства. И от това мнозина смятат, на откритията се […]
18.10.2017

“Изнамервание на компаса” от Петко Р. Славейков

ИЗНАМЕРВАНИЕ НА КОМПАСА[1]   Петко Р. Славейков   В средните векове станали много полезни изобретения, от които най-знаменити са: компасът, огнестрелните орудия, палопрахът и книгопечатанието. Компасът […]