17.03.2018

За механиката от Борис Шивачев

Из писмо от 12 август 1922 г. Механиката е толкова важна в нашия живот, щото може да се каже, че тя е всичко. Така е поне […]
20.02.2018

Алеко Константинов, “Микрофон”

Микрофон[1]   Часът ето десет удря. Градината веч се затваря. Надъхан с приятна услада, Излязох оттам на площада. Луната спокойно си плава и с сребърен блясък […]
18.10.2017

“Телескопът” от Петко Р. Славейков

Телескопът[1]   Петко Славейков   Случвало се е много пъти големите изнамервания да се родят от незначителни обстоятелства. И от това мнозина смятат, на откритията се […]
18.10.2017

“Изнамервание на компаса” от Петко Р. Славейков

ИЗНАМЕРВАНИЕ НА КОМПАСА[1]   Петко Р. Славейков   В средните векове станали много полезни изобретения, от които най-знаменити са: компасът, огнестрелните орудия, палопрахът и книгопечатанието. Компасът […]