18.10.2017

“Изнамервание на компаса” от Петко Р. Славейков

ИЗНАМЕРВАНИЕ НА КОМПАСА[1]   Петко Р. Славейков   В средните векове станали много полезни изобретения, от които най-знаменити са: компасът, огнестрелните орудия, палопрахът и книгопечатанието. Компасът […]