21.04.2018

Петко Р. Славейков, „Телеграфът“

Телеграфът[1]             Гърците в старо време си съобщавали за скоро известията през големи разстояния с огън, а римляните бяха усъвършенствали това средство за съобщение. Новите списатели […]
21.04.2018

Иван Богоров, Из „За телеграфическото изкуство“

За телеграфическото изкуство[1]   Той телеграфъ е сглобенъ от единъ дълъгъ пръгъ, накаченъ с перки както прозоречните щици, който са върти около един остъ и е […]
21.04.2018

Христо Ваклидов, Из „Електрически телеграф“

Електрически телеграф[1]   Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно”. Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно […]
04.04.2018

Христо Смирненски, „Аеропланни разговори“

Аеропланни разговори[1] – Пиехме си ний кафето с мъж ми двамата и ето, чувам, топовете тряскат, вънка хора тичат, кряскат. Бърже мъж ми вън излиза, както […]
26.03.2018

Сологуб, „Лампата и кибритя“

Лампата и кибритя[1]   (Волен превод)   В гостната стая на генерала на една от масите стоеше разкошна лапма с абажур. Близко до нея, притиснати една […]
26.03.2018

Телефони и фотоапарати в „Българан“

В България много от навлезлите технически съоръжения още от началото на своята поява намират своя хумористичен контекст. Едно от изданията, в което това се случва, е […]
17.03.2018

За механиката от Борис Шивачев

Из писмо от 12 август 1922 г. Механиката е толкова важна в нашия живот, щото може да се каже, че тя е всичко. Така е поне […]
20.02.2018

Алеко Константинов, „Микрофон“

Микрофон[1]   Часът ето десет удря. Градината веч се затваря. Надъхан с приятна услада, Излязох оттам на площада. Луната спокойно си плава и с сребърен блясък […]
18.10.2017

„Телескопът“ от Петко Р. Славейков

Телескопът[1]   Петко Славейков   Случвало се е много пъти големите изнамервания да се родят от незначителни обстоятелства. И от това мнозина смятат, на откритията се […]
18.10.2017

„Изнамервание на компаса“ от Петко Р. Славейков

ИЗНАМЕРВАНИЕ НА КОМПАСА[1]   Петко Р. Славейков   В средните векове станали много полезни изобретения, от които най-знаменити са: компасът, огнестрелните орудия, палопрахът и книгопечатанието. Компасът […]