12.07.2022

„Простое солнце“: мотив солнечного света в переводной болгарской словесности на страницах советского журнала „Иностранная литература“ 70-90-х гг. ХХ века

«ПРОСТОЕ СОЛНЦЕ»: МОТИВ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА В ПЕРЕВОДНОЙ БОЛГАРСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ НА СТРАНИЦАХ СОВЕСТСКОГО ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 70 – 90-х гг. ХХ века Элеонора Георгиевна Шестакова Доктор филологических […]
24.05.2022

Гласът на времето: Техника и технологии – разговор по БНР

На 22. 05. 2022 г. по Програма „Христо Ботев“ на Българското национално радио беше излъчен разговор на Радослав Чичев с д-р Ния Нейкова, д-р Надежда Стоянова […]
04.04.2022

Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд

СОЛАРНАТА МЕТАФОРИКА И ОБЕЗСМЪРТЯВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ВОЖД Огняна Георгиева-Тенева Нов български университет, България THE SOLAR METAPHOR AND THE IMMORTALITY OF THE COMMUNIST LEADER Ognyana Georgieva-Teneva New […]
23.03.2022

Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

СЛЪНЦЕТО ПРИ НАЙДЕН ГЕРОВ: ОТ ФОЛКЛОРА ДО ФИЗИКАТА Андриана Спасова Институт за литература – Българска академия на науките, България THE SUN BY NAYDEN GEROV: FROM FOLKLORE […]