10.03.2018

Техниката и войната

Техниката и войната   Смисловите съотнасяния между един от същностните определители на модерността – техниката – и един от неумолимите й хищни „угнетители” – войната, – […]
07.03.2018

Техниката и човешкият труд

Техниката и човешкият труд В настоящия раздел на антологията сме подбрали произведения на Марко Бунин, Панчо Михайлов, Ламар, Младен Исаев, Никола Вапцаров, Борис Шивачев. Поради неуредени […]
07.03.2018

Ламар, “Налево”

Налево[1]   Доволно спахме в сламата и вярата! – един книжовен пасторал е мъдрил челата ни, набръчкани от старост, и черепите ни със бели къдрици.   […]
06.03.2018

Емил Коралов, “Електрическият човек”

Електрическият човек[1]   […] Уличката беше безлюдна и едва ли някой щеше да ги чуе и да се притече на помощ. Но ето, в същата тая […]